Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.

Właścicielem nieruchomości oraz mienia będącego we władaniu i użytkowaniu Szkoły jest m. st. Warszawa.

W ramach udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pełnomocnictwa, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240  jest upoważniony do działania w imieniu m. st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Szkoły, w tym do składania oświadczeń woli m. in. w zakresie:

1. praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240,

 

2. zawierania, wypowiadania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiazań pieniężnych w zakresie: realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi zwiazanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na lata 2017-2033 dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.

 

3. oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w najem lub dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem oraz do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240.

 
 
Wprowadził Pajączkowska A. 06-03-2013
Aktualizujący Pajączkowska A. 14-12-2017
Zatwierdzający Domańska Beata 14-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-12-2017
Liczba odwiedzin: 858
Rejestr zmian